Tống Từ Thiều Hoa Lục

Returning Series 1 Seasons - 25 Episodes

Tống Từ Thiều Hoa Lục
Phim The Forensic Examiner Song Ci xoay quanh Tống Từ, một bác sĩ pháp y uyên bác và mạnh mẽ, đã dành cả cuộc đời mình để rộng mở những bí mật tăm tối đằng sau những vụ án kỳ lạ. Trong hành trình nghề nghiệp pháp y, ông gặp gỡ Bạch Tuyết Yên, một phụ nữ thông minh và xinh đẹp. Họ cùng nhau đối mặt với những vấn đề phức tạp và nguy hiểm, từ những sự kiện bí ẩn đến những hành động tội ác đen tối. Trong quá trình hợp tác, Tống Từ và Bạch Tuyết Yên khám phá những khía cạnh tối tăm của thế giới tội phạm, đối mặt với rủi ro từ cả bên trong và bên ngoài hệ thống pháp luật. Bằng trí tuệ, lòng dũng cảm và kiên nhẫn, họ chứng minh rằng công lý và trung thực vẫn có thể thắng lợi trong cuộc chiến chống lại tội ác. Họ trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và lòng trung thành, tạo nên niềm hy vọng rằng trong thế giới tối tăm, ánh sáng vẫn có thể chiếu sáng, làm rạng ngời con đường đầy thách thức của họ.

2023 41 Lượt Xem

Tống Từ Thiều Hoa Lục
1Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 1Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 1Tháng Mười Hai 26, 2023
2Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 2Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 2Tháng Mười Hai 26, 2023
3Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 3Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 3Tháng Mười Hai 26, 2023
4Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 4Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 4Tháng Mười Hai 26, 2023
5Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 5Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 5Tháng Mười Hai 26, 2023
6Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 6Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 6Tháng Mười Hai 26, 2023
7Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 7Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 7Tháng Mười Hai 27, 2023
8Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 8Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 8Tháng Mười Hai 27, 2023
9Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 9Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 9Tháng Mười Hai 28, 2023
10Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 10Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 10Tháng Mười Hai 28, 2023
11Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 11Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 11
12Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 12Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 12
13Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 13Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 13
14Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 14Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 14
15Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 15Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 15
16Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 16Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 16
17Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 17Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 17
18Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 18Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 18
19Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 19Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 19
20Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 20Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 20
21Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 21Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 21
22Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 22Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 22
23Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 23Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 23
24Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 24Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 24
25Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 25Tống Từ Thiều Hoa Lục - Mùa 1 - Tập 25