Đại Chiến Mai Mối

Returning Series 1 Seasons - 16 Episodes

Đại Chiến Mai Mối
Diễn ra trong thời kỳ triều Joseon, câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa bà già trẻ Jung Soon-deok và ông già trẻ Shim Jung-woo cùng hành trình khó khăn mà họ phải đối mặt để kết hôn cho bốn cô gái trẻ đại diện cho triều đại Joseon.

5.625 2023 179 Lượt Xem

Đại Chiến Mai Mối