Lương Duyên Tiền Định

Already Tomorrow in Hong Kong

Lương Duyên Tiền Định
Một mối quan ái nảy sinh khi một cô gái người Mỹ gốc Trung Quốc đến thăm Hong Kong lần đầu tiên và gặp một người nước ngoại người Mỹ hướng dẫn cô cách đi, nhưng thời điểm có lẽ không hợp lý cho họ. Một câu chuyện tình đi bộ và nói chuyện đặt trong bối cảnh thành phố đẹp Hong Kong, bộ phim đặt ra câu hỏi - điều gì sẽ xảy ra khi bạn gặp người đúng nhưng không phải vào thời điểm đúng?

5.9 1h 19m 2016 121 Lượt Xem

Lương Duyên Tiền Định