Màn Đêm Kinh Hoàng

Returning Series 1 Seasons - 12 Episodes

Màn Đêm Kinh Hoàng
Một lớp học sinh trung học năm thứ hai bất ngờ bị buộc phải tham gia vào một trò chơi mafia ngoài đời thực trong lúc cả lớp đang trải qua kỳ nghỉ cuối học kỳ tại một khu nghỉ dưỡng trên núi. Bộ phim sẽ khắc họa cuộc chiến tâm lý căng thẳng giữa các học sinh khi họ buộc phải đấu trí để sinh tồn.

6.8 35m 2023 269 Lượt Xem

Màn Đêm Kinh Hoàng
1Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 1Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 1Tháng Mười Hai 4, 2023
2Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 2Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 2Tháng Mười Hai 4, 2023
3Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 3Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 3Tháng Mười Hai 4, 2023
4Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 4Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 4Tháng Mười Hai 4, 2023
5Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 5Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 5Tháng Mười Hai 11, 2023
6Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 6Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 6Tháng Mười Hai 12, 2023
7Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 7Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 7Tháng Mười Hai 13, 2023
8Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 8Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 8Tháng Mười Hai 14, 2023
9Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 9Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 9Tháng Mười Hai 18, 2023
10Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 10Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 10Tháng Mười Hai 19, 2023
11Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 11Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 11Tháng Mười Hai 20, 2023
12Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 12Màn Đêm Kinh Hoàng - Mùa 1 - Tập 12 Tháng Mười Hai 21, 2024