Thao Linh Bí Thuật

The Little Prince

Thao Linh Bí Thuật
"Thiên Linh Bí Thuật - Hoàng Tử Nhỏ" là câu chuyện về thời kỳ Đường Vũ thứ 4, khi nhà Đường đang đối đầu để tranh giành ngôi vị hoàng đế. Đại Hoàng Tử, với sự hỗ trợ đắc lực từ Thiên Hầu - một danh tướng tài ba, đã lật đổ vua và hoàng đệ Trưởng Đăng. Trong lúc đó, Trưởng Đằng, một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi, đã được sư phụ cứu giúp và mang theo bí thuật cùng viên ngọc bảo quý, bắt đầu hành trình vượt qua gian khó để tìm đến Đại Đường. Nhưng Đại Hoàng Tử không tha thứ cho Trưởng Đăng và đã sai người đuổi theo anh ta đến Đại Đường với mục đích ám sát. Trong khi đó, Trưởng Đăng nhận được sự giúp đỡ từ lý thiếu hiệp để đối mặt với Thiên Trụ Vương và trả thù cho cha mẹ của mình.

1h30m 299 Lượt Xem

Comments 0