Từ Khi Chúng Ta Tan Vỡ / Từ Khi Có Anh 3

After We Fell

Từ Khi Chúng Ta Tan Vỡ / Từ Khi Có Anh 3
Khi Tessa đang đưa ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời, mọi thứ đột ngột thay đổi. Những bí mật về gia đình của cô, và sau đó là về Hardin, làm dao động tất cả những gì họ đã biết trước đó và làm cho tương lai khó khăn hơn, đặt ra nhiều thách thức trong việc xây dựng một tương lai mà họ đã cố gắng đạt được cùng nhau.

7.099 1h 39m 2021 289 Lượt Xem

Từ Khi Chúng Ta Tan Vỡ / Từ Khi Có Anh 3