Tiểu Nương Tử Đương Gia

Returning Series 1 Seasons - 30 Episodes

Tiểu Nương Tử Đương Gia
Chi Yue là một ngôi sao phim hành động hiện đại, ngẫu nhiên bị đưa về quá khứ, nhập vào cuộc sống của một bà góa trẻ của gia đình Lý có một con trai và hai con gái kế. Được đẩy vào một vai trò hoàn toàn xa lạ, cô bắt đầu gần gũi với con cái và cố gắng hết mình để chăm sóc họ. Cô trừng phạt những người thân ác độc dám bắt nạt các em nhỏ. Nhờ vào nhà máy rượu và doanh nghiệp thành công mà cô bắt đầu, cô có thể nuôi dưỡng, ăn mặc và nuôi sống các em. Thậm chí, cô dạy con trai lớn săn mồi và khuyến khích con gái thứ hai học hành. Đổi lại, các em trẻ phát triển tình yêu và phụ thuộc vào cô. Nhưng có người nào đó đang âm mưu hại Chi Yue, đẩy cô vào cuộc khủng hoảng sau cuộc khủng hoảng. Ý thức hiện đại của cô liệu có cứu vớt được cô... hay làm cô thất bại?

10 2023 34 Lượt Xem

Tiểu Nương Tử Đương Gia
1Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 1Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 1Tháng Mười Hai 5, 2023
2Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 2Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 2Tháng Mười Hai 12, 2023
3Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 3Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 3Tháng Mười Hai 19, 2023
4Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 4Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 4Tháng Mười Hai 26, 2023
5Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 5Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 5Tháng Một 2, 2024
6Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 6Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 6Tháng Một 9, 2024
7Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 7Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 7Tháng Một 16, 2024
8Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 8Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 8Tháng Một 23, 2024
9Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 9Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 9Tháng Một 30, 2024
10Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 10Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 10Tháng Hai 6, 2024
11Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 11Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 11Tháng Hai 13, 2024
12Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 12Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 12Tháng Hai 20, 2024
13Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 13Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 13
14Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 14Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 14
15Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 15Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 15
16Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 16Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 16
17Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 17Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 17
18Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 18Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 18
19Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 19Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 19
20Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 20Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 20
21Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 21Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 21
22Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 22Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 22
23Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 23Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 23
24Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 24Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 24
25Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 25Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 25
26Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 26Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 26
27Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 27Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 27
28Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 28Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 28
29Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 29Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 29
30Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 30Tiểu Nương Tử Đương Gia - Mùa 1 - Tập 30