Thành Thời Gian

Returning Series 1 Seasons - 38 Episodes

Thành Thời Gian
Phim Castle in the Time mở ra một câu chuyện đầy bất ngờ khi một sinh viên khao cổ học và một diễn viên nổi tiếng gặp gỡ và rơi vào lưới tình. Xu Zhen, một cô gái trẻ lạc quan và năng động, không ngừng cố gắng vượt qua mọi thử thách. Để hàn gắn mối quan hệ gia đình, cô quyết định gia nhập công ty Giang Diên Giải Trí, nơi mà mẹ cô làm việc. Tại đây, cô tình cờ chứng kiến Gu Chi Jun, một ngôi sao điện ảnh, trải qua những đau khổ tình cảm. Nhưng càng cố gắng bảo vệ bản thân, Gu Chi Jun lại càng bị hút vào sự dịu dàng của Xu Zhen. Trong khi họ cùng nhau tìm hiểu về nhau, họ cũng phát hiện ra một âm mưu tăm tối đang rình rập trong công ty, đe dọa đến cuộc sống của họ.

2023 66 Lượt Xem

Thành Thời Gian
1Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 1Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 1Tháng Mười Hai 27, 2023
2Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 2Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 2Tháng Mười Hai 28, 2023
3Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 3Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 3Tháng Mười Hai 29, 2023
4Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 4Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 4Tháng Mười Hai 30, 2023
5Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 5Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 5Tháng Mười Hai 31, 2023
6Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 6Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 6Tháng Một 3, 2024
7Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 7Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 7Tháng Một 4, 2024
8Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 8Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 8Tháng Một 5, 2024
9Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 9Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 9Tháng Một 6, 2024
10Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 10Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 10Tháng Một 7, 2024
11Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 11Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 11Tháng Một 10, 2024
12Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 12Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 12Tháng Một 11, 2024
13Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 13Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 13Tháng Một 12, 2024
14Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 14Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 14Tháng Một 13, 2024
15Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 15Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 15Tháng Một 14, 2024
16Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 16Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 16Tháng Một 17, 2024
17Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 17Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 17Tháng Một 18, 2024
18Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 18Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 18Tháng Một 19, 2024
19Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 19Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 19Tháng Một 20, 2024
20Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 20Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 20Tháng Một 21, 2024
21Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 21Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 21Tháng Một 24, 2024
22Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 22Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 22Tháng Một 25, 2024
23Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 23Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 23Tháng Một 26, 2024
24Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 24Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 24Tháng Một 27, 2024
25Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 25Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 25Tháng Một 28, 2024
26Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 26Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 26Tháng Một 31, 2024
27Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 27Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 27Tháng Hai 1, 2024
28Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 28Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 28Tháng Hai 2, 2024
29Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 29Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 29Tháng Hai 3, 2024
30Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 30Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 30Tháng Hai 4, 2024
31Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 31Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 31Tháng Hai 7, 2024
32Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 32Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 32Tháng Hai 8, 2024
33Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 33Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 33Tháng Hai 9, 2024
34Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 34Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 34Tháng Hai 10, 2024
35Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 35Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 35Tháng Hai 11, 2024
36Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 36Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 36Tháng Hai 14, 2024
37Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 37Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 37Tháng Hai 15, 2024
38Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 38Thành Thời Gian - Mùa 1 - Tập 38Tháng Hai 16, 2024