Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động

Ended 1 Seasons - 42 Episodes

Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động
Phim Peacock In Wonderland là bộ phim có câu chuyện kể về Hoa Nghê, một học bá Vật lý, người bất ngờ xuyên không đến thành Khổng Tước và vô tình trở thành thánh sứ của phái Khổng Tước. Điều này đã mở ra một hành trình đầy gian nan và bất ngờ cho nhân vật chính. Trong thế giới mới lạ của phái Khổng Tước, Hoa Nghê phải đối mặt với sự căm ghét và đối xử khắc nghiệt từ những người xung quanh, đặc biệt là từ tổ chức sát thủ bí ẩn Bách Hoa Sát. May mắn thay, cô nhận được sự giúp đỡ từ Lễ bộ lang trung Lý Mục Dương, người đã giúp cô vượt qua những khó khăn và chuyển nguy thành an. Trong quá trình sống và làm việc với người dân thành Khổng Tước, Hoa Nghê dần nhận ra mục tiêu cao cả của Bách Hoa Sát là cứu rỗi dân chúng và bảo vệ chân lý. Với lòng nhiệt thành và quyết tâm, cô cùng với Lý Mục Dương đồng lòng giúp đỡ dân chúng, chiến đấu vì chân lý và công bằng. Tuy nhiên, trước khi chuẩn bị cho đại hôn sắp tới, bí mật từ quá khứ bất ngờ được hé lộ, khiến cho cuộc sống và mục tiêu của Hoa Nghê và Lý Mục Dương bị đảo lộn, khiến họ phải đối mặt với những thử thách mới và quyết định khó khăn.

2024 241 Lượt Xem

Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động
1Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 1Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 1Tháng Tư 18, 2024
2Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 2Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 2Tháng Tư 18, 2024
3Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 3Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 3Tháng Tư 18, 2024
4Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 4Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 4Tháng Tư 18, 2024
5Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 5Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 5Tháng Tư 18, 2024
6Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 6Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 6Tháng Tư 18, 2024
7Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 7Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 7Tháng Tư 18, 2024
8Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 8Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 8Tháng Tư 18, 2024
9Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 9Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 9Tháng Tư 18, 2024
10Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 10Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 10Tháng Tư 18, 2024
11Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 11Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 11Tháng Tư 18, 2024
12Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 12Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 12Tháng Tư 18, 2024
13Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 13Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 13Tháng Tư 18, 2024
14Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 14Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 14Tháng Tư 18, 2024
15Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 15Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 15Tháng Tư 18, 2024
16Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 16Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 16Tháng Tư 18, 2024
17Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 17Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 17Tháng Tư 18, 2024
18Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 18Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 18Tháng Tư 18, 2024
19Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 19Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 19Tháng Tư 18, 2024
20Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 20Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 20Tháng Tư 18, 2024
21Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 21Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 21Tháng Tư 18, 2024
22Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 22Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 22Tháng Tư 18, 2024
23Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 23Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 23Tháng Tư 18, 2024
24Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 24Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 24Tháng Tư 18, 2024
25Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 25Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 25Tháng Tư 18, 2024
26Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 26Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 26Tháng Tư 18, 2024
27Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 27Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 27Tháng Tư 18, 2024
28Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 28Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 28Tháng Tư 18, 2024
29Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 29Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 29Tháng Tư 18, 2024
30Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 30Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 30Tháng Tư 18, 2024
31Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 31Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 31Tháng Tư 18, 2024
32Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 32Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 32Tháng Tư 18, 2024
33Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 33Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 33Tháng Tư 18, 2024
34Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 34Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 34Tháng Tư 18, 2024
35Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 35Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 35Tháng Tư 18, 2024
36Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 36Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 36Tháng Tư 18, 2024
37Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 37Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 37Tháng Tư 18, 2024
38Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 38Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 38Tháng Tư 18, 2024
39Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 39Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 39Tháng Tư 18, 2024
40Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 40Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 40Tháng Tư 18, 2024
41Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 41Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 41Tháng Tư 18, 2024
42Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 42Khổng Tước Thánh Sứ Xin Hãy Rung Động - Mùa 1 - Tập 42Tháng Tư 18, 2024