Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp

Returning Series 1 Seasons - 18 Episodes

Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp
Phim The Killing Romance là bộ phim có câu chuyện kể về sự gặp gỡ đầy bất ngờ giữa hai nhân vật với dung mạo tuyệt đẹp và giọng nói tuyệt vời của Nguyệt Lão đệ nhất thiên hạ - Vô Cực công tử, cùng với Đường Tiểu Lộc, "đệ nhất thiên kim" mạnh mẽ và dũng cảm. Họ bất ngờ gặp nhau tại hội Nhân Duyên và trở nên liên kết qua một ước hẹn định hôn. Tình yêu của họ không chỉ là sự hòa quyện giữa hai trái tim mà còn là một cuộc hành trình vượt qua những bí ẩn về thân phận và đối diện với những âm mưu tinh vi từ phía bên ngoài. Mặc dù đầy sức mạnh và quyết đoán, họ không thể tránh khỏi bị cuốn vào những màn kịch và hiểm nguy đầy rẫy, từ màn kịch này sang màn kịch khác, nhưng tình yêu và lòng tin của họ vẫn mãi vững bền, đồng hành cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

2023 62 Lượt Xem

1Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 1Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 1Tháng Mười 27, 2023
2Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 2Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 2Tháng Mười 27, 2023
3Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 3Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 3Tháng Mười 27, 2023
4Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 4Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 4Tháng Mười 27, 2023
5Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 5Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 5Tháng Mười 27, 2023
6Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 6Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 6Tháng Mười 27, 2023
7Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 7Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 7Tháng Mười 28, 2023
8Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 8Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 8Tháng Mười 28, 2023
9Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 9Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 9Tháng Mười 29, 2023
10Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 10Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 10Tháng Mười 29, 2023
11Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 11Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 11Tháng Mười 30, 2023
12Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 12Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 12Tháng Mười 31, 2023
13Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 13Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 13Tháng Mười Một 1, 2023
14Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 14Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 14Tháng Mười Một 2, 2023
15Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 15Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 15Tháng Mười Một 3, 2023
16Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 16Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 16Tháng Mười Một 4, 2023
17Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 17Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 17Tháng Mười Một 5, 2023
18Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 18Đại Nội Mật Thám Chi Nhân Duyên Kiếp - Mùa 1 - Tập 18Tháng Mười Một 6, 2023