Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương

Ended 1 Seasons - 24 Episodes

Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương
Phim Please Fall In Love là bộ phim có câu chuyện kể về Lôi Đồng, một nhà văn mê mẩn với việc sáng tác, dày công thức liền năm đêm để hoàn thành bản thảo của mình. Tuy nhiên, cuộc sống của cô thay đổi khi bất ngờ xuyên không vào thế giới của truyện "Cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo", trở thành nữ phụ bị bỏ rơi - Sơ Tễ. Trong thế giới hư cấu này, Sơ Tễ nhận ra rằng chỉ có tình yêu mới có thể đưa cô trở lại thế giới thực. Tuy nhiên, sự thật không như cô mong đợi. Thay vì tìm kiếm tình yêu, cô lại lạc quan hơn với cuộc sống ảo này, từ chối đàn ông và công việc, chỉ muốn trở thành một cô gái xinh đẹp và giàu có. Nhưng số phận trớ trêu là tình yêu và sự nghiệp không bao giờ tồn tại độc lập. Sự nghiệp của cô bắt đầu phát triển không ngờ khi những cơ hội mở ra trước mắt cô, và tình yêu cũng đến đến với cô một cách bất ngờ, nhưng liệu Sơ Tễ có sẵn lòng chấp nhận và tìm lại con đường của mình?

10m 2023 31 Lượt Xem

Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương
1Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 1Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 1Tháng Mười Một 21, 2023
2Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 2Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 2Tháng Mười Một 21, 2023
3Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 3Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 3Tháng Mười Một 21, 2023
4Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 4Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 4Tháng Mười Một 21, 2023
5Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 5Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 5Tháng Mười Một 21, 2023
6Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 6Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 6Tháng Mười Một 21, 2023
7Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 7Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 7Tháng Mười Một 21, 2023
8Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 8Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 8Tháng Mười Một 21, 2023
9Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 9Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 9Tháng Mười Một 21, 2023
10Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 10Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 10Tháng Mười Một 21, 2023
11Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 11Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 11Tháng Mười Một 21, 2023
12Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 12Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 12Tháng Mười Một 21, 2023
13Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 13Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 13Tháng Mười Một 22, 2023
14Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 14Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 14Tháng Mười Một 22, 2023
15Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 15Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 15Tháng Mười Một 23, 2023
16Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 16Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 16Tháng Mười Một 23, 2023
17Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 17Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 17Tháng Mười Một 24, 2023
18Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 18Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 18Tháng Mười Một 24, 2023
19Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 19Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 19Tháng Mười Một 25, 2023
20Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 20Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 20Tháng Mười Một 25, 2023
21Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 21Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 21Tháng Mười Một 26, 2023
22Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 22Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 22Tháng Mười Một 26, 2023
23Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 23Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 23Tháng Mười Một 27, 2023
24Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 24Còn Lâu Mới Thèm Yêu Đương - Mùa 1 - Tập 24Tháng Mười Một 27, 2023