Cáp Nhĩ Tân 1944

Returning Series 1 Seasons - 40 Episodes

Cáp Nhĩ Tân 1944
Phim "In the Name of the Brother" là một tác phẩm đầy sức lôi cuốn, đưa khán giả vào một hành trình trở về năm 1944 tại Cáp Nhĩ Tân, khi đất nước đang chìm trong bóng tối của sự chiến tranh và sự cai trị không công bằng từ phía quân đội Nhật Bản. Dưới bàn tay tài năng của đạo diễn Trương Lê, bức tranh về một thế giới đầy rẫy âm mưu và bí mật được vẽ nên một cách chân thực và sống động. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Tống Trác Văn, một đảng viên dũng cảm đóng giả làm cảnh sát tuần tra đường sắt, chìm đắm trong sứ mệnh tìm hiểu sự thật đằng sau các hoạt động của quân đội Kanto do Trưởng phòng Asano Daigo lãnh đạo. Một sự nhầm lẫn đầy kịch tính xảy ra khi Trác Văn bị trưởng phòng Đặc vụ Quan Tuyết nhận nhầm là anh sinh đôi của mình, Tống Trác Vũ. Tình huống này đã đẩy Trác Văn vào một cuộc đấu trí căng thẳng, khi anh phải đối mặt với sự tàn nhẫn và độc ác của Quan Tuyết, cùng với sự xuất hiện bất ngờ của Trác Vũ, người thường xuyên gây rối và phá hỏng kế hoạch của anh. Những biến cố không ngừng diễn ra, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về lòng đạo đức, lòng trung thành và sự đấu tranh cho sự công bằng trong một thời kỳ đầy sóng gió.

2024 96 Lượt Xem

Cáp Nhĩ Tân 1944
1Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 1Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 1Tháng Tư 21, 2024
2Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 2Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 2Tháng Tư 21, 2024
3Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 3Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 3Tháng Tư 21, 2024
4Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 4Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 4Tháng Tư 21, 2024
5Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 5Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 5Tháng Tư 21, 2024
6Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 6Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 6Tháng Tư 21, 2024
7Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 7Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 7Tháng Tư 22, 2024
8Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 8Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 8Tháng Tư 22, 2024
9Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 9Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 9Tháng Tư 23, 2024
10Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 10Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 10Tháng Tư 23, 2024
11Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 11Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 11Tháng Tư 24, 2024
12Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 12Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 12Tháng Tư 24, 2024
13Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 13Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 13Tháng Tư 25, 2024
14Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 14Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 14Tháng Tư 25, 2024
15Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 15Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 15Tháng Tư 26, 2024
16Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 16Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 16Tháng Tư 27, 2024
17Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 17Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 17Tháng Tư 29, 2024
18Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 18Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 18Tháng Tư 30, 2024
19Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 19Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 19Tháng Năm 1, 2024
20Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 20Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 20Tháng Năm 2, 2024
21Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 21Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 21Tháng Năm 5, 2024
22Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 22Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 22Tháng Năm 6, 2024
23Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 23Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 23Tháng Năm 7, 2024
24Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 24Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 24Tháng Năm 8, 2024
25Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 25Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 25Tháng Năm 9, 2024
26Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 26Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 26Tháng Năm 12, 2024
27Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 27Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 27Tháng Năm 13, 2024
28Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 28Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 28Tháng Năm 14, 2024
29Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 29Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 29Tháng Năm 15, 2024
30Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 30Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 30Tháng Năm 16, 2024
31Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 31Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 31Tháng Năm 19, 2024
32Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 32Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 32Tháng Năm 20, 2024
33Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 33Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 33 Tháng Năm 21, 2024
34Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 34Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 34 Tháng Năm 22, 2024
35Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 35Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 35 Tháng Năm 23, 2024
36Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 36Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 36
37Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 37Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 37
38Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 38Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 38
39Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 39Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 39
40Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 40Cáp Nhĩ Tân 1944 - Mùa 1 - Tập 40