Phép Màu Giáng Sinh Cho Daisy

A Christmas Miracle for Daisy

Phép Màu Giáng Sinh Cho Daisy
Phim "A Christmas Miracle for Daisy xoay quanh" xoay quanh Whitney Alder, chủ sở hữu của công ty thiết kế nội thất Marietta Designs, mà cô quản lý cùng với người bạn Andi tại thị trấn nhỏ Marietta, Montana. Trong khi đang tận tâm thiết kế xe diễu hành của ông già Noel cho Đại lễ Giáng sinh hàng năm tại Marietta, một cơ hội việc làm tiềm ẩn đến với Whitney: phải hoàn thành việc thiết kế lại toàn bộ một ngôi nhà nổi tiếng trước đêm Giáng sinh.

5.946 1h 25m 2021 27 Lượt Xem

Phép Màu Giáng Sinh Cho Daisy